Klauzula Rodo

Admistratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przewozowo-Handlowe „LIBROPOL” Spółka Jawna Rafał Libront, Ryszard Urbanek, Mirosław Libront, Stefan Libront 38-324 Siedliska 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia biletu miesięcznego/faktury oraz w celach księgowych, przez okres wykonywania usługi bądź do czasu ich wycofania. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia biletu miesięcznego/faktury.