EM Karta

EM-karta to elektroniczna, zbliżeniowa karta działająca z wykorzystaniem fal radiowych. Umożliwia wielokrotny zapis i odczyt informacji w niej zawartych. PPH Libropol wykorzystuje tą technologię do skopiowania do karty biletu sprzedawanego w postaci papierowej na dotychczasowych zasadach, celem wprowadzenia nowej oferty oraz ułatwienia obsługi pasażerów.

 

EM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Jednakże zginanie jej, przykrzywianie w niskich temperaturach (poniżej 4 stopni Celsjusza) może doprowadzić do jej złamania, natomiast podgrzewanie lub wystawienie karty na działanie temperatury wyższej niż 50 stopni Celsjusza spowoduje jej rozwarstwienie. Należy również unikać trzymania karty w miejscach takich jak tylne kieszenie spodni i podobne ponieważ może to doprowadzić do stałego odkształcenia karty, które skutkuje niewidocznym złamaniem wewnętrznej anteny wbudowanej w kartę.

Nie. Jednorazowo wyrobiona EM-karta może służyć pasażerowi przez wiele lat. Przewidywana ilość cykli zapisu i odczytu karty wynosi 100’000. Po „zużyciu” jednego biletu ta sama karta ładowana jest ponownie kolejnym biletem.

Nie ma takiej możliwości.

Płatnicy podatku VAT mają taki obowiązek; paragon jest również zgodnie z prawem przewozowym, dokumentem poświadczającym ubezpieczenie podróżnego na czas podróży.

Nie. Wydanie drugiej karty wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 10zł brutto.

Paragon fiskalny każdy pasażer otrzymuje w momencie zasilania Em-karty. Jest on podstawą do składania wszelkiego rodzaju reklamacji oraz wystawienia faktur VAT. W przypadku „utraty” paragonu pasażer nie posiada podstaw do reklamacji, może jednak dzięki Em-karcie korzystać z usług przewozowych PPH Libropol pod warunkiem prawidłowego jej funkcjonowania, tj. poprawnym odczycie w bileterce autobusu.

Nie, ale sytuacja ta pozwala po okazaniu paragonu fiskalnego i uiszczeniu kwoty 10zł na ponowne uzyskanie od przewoźnika EM-karty.

Jeżeli pasażer zakupił bilet objęty ulgą ustawową to zgodnie z przepisami dotyczącymi ww. ulg pasażer musi posiadać przy sobie dokument uprawniający go do ww. ulgi, np.: legitymację szkolną, legitymację studencką itd. Jeżeli chodzi o bilety nie objęte ulgami ustawowymi to nie ma konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.

Nie. Bilet okresowy ważny jest w określonym przedziale dni.

Tak. PPH Libropol od chwili wprowadzenia EM-karty oferuje 30 dniowy bilet okresowy. Z oferty tej mogą skorzystać pasażerowie niekorzystający z ulg ustawowych. Bilet ten można wykupić na okres 30/31 dni. Ważność takiego biletu rozpoczyna się od dowolnego dnia, wskazanego przez pasażera.

Nie. Zgodnie z przepisami dotyczącymi dopłat do biletów ulgowych PPH Libropol nie może sprzedać biletu miesięcznego objętego ulgami ustawowymi na okres inny niż miesięczny (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca).

Bilet zapisany w EM-karcie nie obejmuje przystanku lub całej trasy, z której pasażer chce skorzystać w momencie wejścia do autobusu. Należy posłużyć się paragonem fiskalnym aby potwierdzić ważność biletu, a w drugiej kolejności prosimy zgłosić ten problem w kasach biletowych celem jego wyjaśnienia i bezpłatnej korekty trasy zapisanej w EM-karcie.

EM-karta pasażera znalazła się na „czarnej liście” kart zablokowanych, kierowca ma prawo zatrzymać taką kartę do wyjaśnienia. Karta mogła zostać wciągnięta na „czarną listę” z kilku powodów, najczęstszym jest zgłoszenie przez właściciela faktu zaginięcia karty lub jej kradzieży.

Karta została przyłożona do czytnika na zbyt krótki okres czasu. EM-kartę należy w takim wypadku przyłożyć do czytnika ponownie i przytrzymać ją na czas około 2 sekund, aż do chwili usłyszenia powtórnego krótkiego sygnału dźwiękowego.

Na skutek zdjęcia EM-karty z programatora nie została dokończona operacja jej programowania w kasie biletowej podczas sprzedaży. Konieczne jest zgłoszenie EM-karty do siedziby firmy bądź punktów sprzedaży biletów w celu awaryjnego przeprogramowania karty.

EM-karta jest to plastikowa, zbliżeniowa karta chipowa, zawierająca dane pasażera, oraz elektroniczną kopię danych biletu miesięcznego, okresowego, oraz wieloprzejazdowego. EM-karta elektroniczny bilet wielokrotnego użytku – wydana jednorazowo, starannie użytkowana może służyć pasażerowi przez wiele lat, ponieważ jej żywotność oceniana jest na 100 000 cykli zapisu/odczytu. Ogólne zasady korzystania z biletu elektronicznego EM karty określa „Regulamin korzystania z EM-karty”. Jedyną zmianą w sposobie korzystania z biletu jest obowiązek każdorazowego zarejestrowania biletu w bileterce po wejściu do autobusu. Ważna jest z paragonem fiskalnym wydawanym w momencie zakupu biletu w kasie biletowej. Należy również pamiętać o obowiązku posiadania paraganu potwierdzającego zakup biletu (posiadanie paragonu jest równocześnie potwierdzeniem ubezpieczenia na przejazd w myśl Prawa Przewozowego. EM-karta upoważnia jej posiadacza do nielimitowanych przejazdów w okresie ważności biletu w niej zapisanego, we wszystkie dni tygodnia. Po „zużyciu” jednego biletu karta ładowana jest ponownie kolejnym biletem.

EM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Nie zaleca się jednak zginania, przetrzymywania w niskich temperaturach (poniżej 4 stopni Celsjusza), poddania na działanie wysokich temperatur (powyżej 50 stopni Celsjusza), gdyż może to doprowadzić do jej uszkodzenia. Należy również unikać przetrzymywania kart w miejscach, w których karta zostałaby narażona na stałe odkształcenie.

Pasażer z biletem EM-Karta po wejściu do autobusu przykłada kartę do bileterki w polu czytnika kart (bileterka). Bileterka sprawdza czy bilet jest ważny i potwierdza pojedynczym sygnałem dźwiękowym.

Dowiedz się również:

EM-karta to elektroniczna, zbliżeniowa karta działająca z wykorzystaniem fal radiowych. Umożliwia wielokrotny zapis i odczyt informacji w niej zawartych. PPH Libropol wykorzystuje tą technologię do skopiowania do karty biletu sprzedawanego w postaci papierowej na dotychczasowych zasadach, celem wprowadzenia nowej oferty oraz ułatwienia obsługi pasażerów.

EM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Jednakże zginanie jej, przykrzywianie w niskich temperaturach (poniżej 4 stopni Celsjusza) może doprowadzić do jej złamania, natomiast podgrzewanie lub wystawienie karty na działanie temperatury wyższej niż 50 stopni Celsjusza spowoduje jej rozwarstwienie. Należy również unikać trzymania karty w miejscach takich jak tylne kieszenie spodni i podobne ponieważ może to doprowadzić do stałego odkształcenia karty, które skutkuje niewidocznym złamaniem wewnętrznej anteny wbudowanej w kartę.

Nie. Jednorazowo wyrobiona EM-karta może służyć pasażerowi przez wiele lat. Przewidywana ilość cykli zapisu i odczytu karty wynosi 100’000. Po „zużyciu” jednego biletu ta sama karta ładowana jest ponownie kolejnym biletem.

Nie ma takiej możliwości.

Płatnicy podatku VAT mają taki obowiązek; paragon jest również zgodnie z prawem przewozowym, dokumentem poświadczającym ubezpieczenie podróżnego na czas podróży.

Nie. Wydanie drugiej karty wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 10zł brutto.

Paragon fiskalny każdy pasażer otrzymuje w momencie zasilania Em-karty. Jest on podstawą do składania wszelkiego rodzaju reklamacji oraz wystawienia faktur VAT. W przypadku „utraty” paragonu pasażer nie posiada podstaw do reklamacji, może jednak dzięki Em-karcie korzystać z usług przewozowych PPH Libropol pod warunkiem prawidłowego jej funkcjonowania, tj. poprawnym odczycie w bileterce autobusu.

Nie, ale sytuacja ta pozwala po okazaniu paragonu fiskalnego i uiszczeniu kwoty 10zł na ponowne uzyskanie od przewoźnika EM-karty.

Jeżeli pasażer zakupił bilet objęty ulgą ustawową to zgodnie z przepisami dotyczącymi ww. ulg pasażer musi posiadać przy sobie dokument uprawniający go do ww. ulgi, np.: legitymację szkolną, legitymację studencką itd. Jeżeli chodzi o bilety nie objęte ulgami ustawowymi to nie ma konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.

Nie. Bilet okresowy ważny jest w określonym przedziale dni.

Tak. PPH Libropol od chwili wprowadzenia EM-karty oferuje 30 dniowy bilet okresowy. Z oferty tej mogą skorzystać pasażerowie niekorzystający z ulg ustawowych. Bilet ten można wykupić na okres 30/31 dni. Ważność takiego biletu rozpoczyna się od dowolnego dnia, wskazanego przez pasażera.

Nie. Zgodnie z przepisami dotyczącymi dopłat do biletów ulgowych PPH Libropol nie może sprzedać biletu miesięcznego objętego ulgami ustawowymi na okres inny niż miesięczny (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca).

Bilet zapisany w EM-karcie nie obejmuje przystanku lub całej trasy, z której pasażer chce skorzystać w momencie wejścia do autobusu. Należy posłużyć się paragonem fiskalnym aby potwierdzić ważność biletu, a w drugiej kolejności prosimy zgłosić ten problem w kasach biletowych celem jego wyjaśnienia i bezpłatnej korekty trasy zapisanej w EM-karcie.

EM-karta pasażera znalazła się na „czarnej liście” kart zablokowanych, kierowca ma prawo zatrzymać taką kartę do wyjaśnienia. Karta mogła zostać wciągnięta na „czarną listę” z kilku powodów, najczęstszym jest zgłoszenie przez właściciela faktu zaginięcia karty lub jej kradzieży.

Karta została przyłożona do czytnika na zbyt krótki okres czasu. EM-kartę należy w takim wypadku przyłożyć do czytnika ponownie i przytrzymać ją na czas około 2 sekund, aż do chwili usłyszenia powtórnego krótkiego sygnału dźwiękowego.

Na skutek zdjęcia EM-karty z programatora nie została dokończona operacja jej programowania w kasie biletowej podczas sprzedaży. Konieczne jest zgłoszenie EM-karty do siedziby firmy bądź punktów sprzedaży biletów w celu awaryjnego przeprogramowania karty.

Upoważnia do nieograniczonej ilości przejazdów w okresie od 1 do ostatniego dnia miesiąca oraz na trasie na jaką został wykupiony.

Bilet miesięczny jest biletem imiennym ważnym z dokumentem tożsamości lub legitymacją uprawniającą do ulgi.

W razie stwierdzenia, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana lub bez uprawnień do ulgi uznaje się, bilet za nieważny, a osobę tę traktuje jak podróżnego bez ważnego biletu. Kierowca zatrzymuje bilet do wyjaśnienia a pasażer zobowiązany jest do uiszczenia kary za jazdę bez ważnego biletu.

Przy zakupie biletu miesięcznego stosujemy ulgi ustawowe.

Upoważnia do nieograniczonej ilości przejazdów w okresie i na trasie na jakiej został wykupiony.

Bilet okresowy jest biletem imiennym ważnym z dokumentem tożsamości.

W razie stwierdzenia, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana lub bez uprawnień do ulgi uznaje się, bilet za nieważny, a osobę tę traktuje jak podróżnego bez ważnego biletu. Kierowca zatrzymuje bilet do wyjaśnienia a pasażer zobowiązany jest do uiszczenia kary za jazdę bez ważnego biletu.

Przy zakupie biletu okresowego nie stosuje się ulg ustawowych.

 • EM-karta pasażera jest plastikową, zbliżeniową kartą chipową zawierającą dane pasażera oraz elektroniczną kopię danych biletu miesięcznego.
 • EM-karta upoważnia do przejazdu autobusem wyłącznie wraz z biletem papierowym.
 • Em-kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, na którą została ona wydana.
 • EM-kartę otrzymuje pasażer, który korzysta w PPH Libropol z przejazdów na podstawie biletu miesięcznego.
 • EM-karta jest własnością PPH Libropol i podlega zwrotowi do punktów sprzedaży biletów miesięcznych w momencie zaprzestania korzystania z przejazdów.
 • EM-karta starannie użytkowana może służyć pasażerowi przez wiele lat, ponieważ jej żywotność oceniana jest na 100 000 cykli zapisu/odczytu.
 • W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty EM-karty, za jej ponowne wydanie pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10,00 zł.
 • Na przełomie miesięcy Grudzień – Styczeń wszystkie bilety miesięczne i okresowe na miesiąc STYCZEŃ sprzedawane będą wyłącznie w wersji elektronicznej EM-karta.
 • Aby nabyć bilet miesięczny bądź okresowy (EM-kartę), należy udać się do punktów sprzedaży biletów miesięcznych.
 • W chwili zakupu oraz przedłużania ważności biletu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe określenie pełnej nazwy przystanku początkowego i końcowego ze wskazaniem ewentualnego przystanku przesiadkowego.
 • Podczas wsiadania do autobusu pasażer obowiązkowo rejestruje swój przejazd poprzez przyłożenie EM-karty (na ok. 2 sekundy) do czytnika znajdującego się w górnej części bileterki. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli kierowca. Karta jest ważna, gdy bileterka wyda pojedynczy sygnał akceptujący dane zawarte na karcie.
 • Ujawnienie przez kierowcę przewoźnika lub grupę rewizorską faktu nie zarejestrowania (u kierowcy) EM-karty podczas wsiadania do autobusu jest traktowane, jako jazda bez ważnego biletu. Za przejazd bez biletu pobierana jest opłata manipulacyjna wg cennika.
 • Podczas kontroli rewizorskiej pasażer ma obowiązek przedstawić na wezwanie EM-kartę wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi, w przypadku biletów objętych ulgami ustawowymi.
 • Pasażer zobowiązany jest zakupić jednorazowy bilet uprawniający do przejazdu danym kursem jeżeli:
  • nie posiada przy sobie ważnej EM-karty,
  • posiadana EM-karta jest uszkodzona i nie ma możliwości jej odczytu,
  • próba rejestracji przejazdu zakończyła się jakimkolwiek komunikatem o braku uprawnień do przejazdu na danym kursie
 • EM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Jednakże nie zaleca się zginania, przetrzymywania w niskich temperaturach (poniżej 4 stopni Celsjusza ), poddawania na działanie wysokich temperatur (powyżej 50 stopni Celsjusza ), gdyż może to doprowadzić do jej rozwarstwienia. Należy również unikać trzymania karty w miejscach takich jak tylne kieszenie spodni i podobne ponieważ może to doprowadzić do stałego odkształcenia karty, które skutkuje niewidocznym złamaniem wewnętrznej anteny wbudowanej w kartę.