EM Karty

Bilet okresowy

Upoważnia do nieograniczonej ilości przejazdów w okresie i na trasie na jakiej został wykupiony.

Bilet okresowy jest biletem imiennym ważnym z dokumentem tożsamości.

W razie stwierdzenia, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana lub bez uprawnień do ulgi uznaje się, bilet za nieważny, a osobę tę traktuje jak podróżnego bez ważnego biletu. Kierowca zatrzymuje bilet do wyjaśnienia a pasażer zobowiązany jest do uiszczenia kary za jazdę bez ważnego biletu.

Przy zakupie biletu okresowego nie stosuje się ulg ustawowych.

EM Karty