EM Karty

Bilet miesięczny

Upoważnia do nieograniczonej ilości przejazdów w okresie od 1 do ostatniego dnia miesiąca oraz na trasie na jaką został wykupiony.

Bilet miesięczny jest biletem imiennym ważnym z dokumentem tożsamości lub legitymacją uprawniającą do ulgi.

W razie stwierdzenia, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana lub bez uprawnień do ulgi uznaje się, bilet za nieważny, a osobę tę traktuje jak podróżnego bez ważnego biletu. Kierowca zatrzymuje bilet do wyjaśnienia a pasażer zobowiązany jest do uiszczenia kary za jazdę bez ważnego biletu.

Przy zakupie biletu miesięcznego stosujemy ulgi ustawowe

EM Karty