EM Karty

CO TO JEST EM-KARTA?

EM-karta jest to plastikowa, zbliżeniowa karta chipowa, zawierająca dane pasażera, oraz elektroniczną kopię danych biletu miesięcznego, okresowego, oraz wieloprzejazdowego. EM-karta elektroniczny bilet wielokrotnego użytku - wydana jednorazowo, starannie użytkowana może służyć pasażerowi przez wiele lat, ponieważ jej żywotność oceniana jest na 100 000 cykli zapisu/odczytu. Ogólne zasady korzystania z biletu elektronicznego EM karty określa „Regulamin korzystania z EM-karty”. Jedyną zmianą w sposobie korzystania z biletu jest obowiązek każdorazowego zarejestrowania biletu w bileterce po wejściu do autobusu. Ważna jest z paragonem fiskalnym wydawanym w momencie zakupu biletu w kasie biletowej. Należy również pamiętać o obowiązku posiadania paraganu potwierdzającego zakup biletu (posiadanie paragonu jest równocześnie potwierdzeniem ubezpieczenia na przejazd w myśl Prawa Przewozowego. EM-karta upoważnia jej posiadacza do nielimitowanych przejazdów w okresie ważności biletu w niej zapisanego, we wszystkie dni tygodnia. Po "zużyciu" jednego biletu karta ładowana jest ponownie kolejnym biletem.

JAK UŻYTKOWAĆ EM-KARTĘ?

EM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Nie zaleca się jednak zginania, przetrzymywania w niskich temperaturach (poniżej 4 stopni Celsjusza), poddania na działanie wysokich temperatur (powyżej 50 stopni Celsjusza), gdyż może to doprowadzić do jej uszkodzenia. Należy również unikać przetrzymywania kart w miejscach, w których karta zostałaby narażona na stałe odkształcenie.

REJESTRACJA EM-KARTY W AUTOBUSIE

Pasażer z biletem EM-Karta po wejściu do autobusu przykłada kartę do bileterki w polu czytnika kart (bileterka). Bileterka sprawdza czy bilet jest ważny i potwierdza pojedynczym sygnałem dźwiękowym.

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Przewozowo - Handlowe "LIBROPOL" Sp.J.
Rafał Libront, Ryszard Urbanek, Mirosław Libront, Stefan Libront
38-324 Siedliska 6


tel. kom. +48 604 277 807
tel. kom. +48 660 665 881
e-mail: biuro@libropol.com.pl

Polecane strony

Wyróżnienia

Znajdź nas na Facebooku