Bilety ulgowe

Bilety jednorazowe

Wysokość ulgi Osoby uprawnione do ulgi Rodzaj komunikacji Podstawa prawna
100% STRAŻ GRANICZNA w czasie wykonywania czynności służbowych zwykła, przyśpieszona, pospieszna Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
100% POSEŁ zwykła, przyśpieszona, pospieszna, ekspresowa Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 2011.7.29 j.t.)
100% Senator RP zwykła, przyśpieszona, pospieszna, ekspresowa Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 2011.7.29 j.t.)
100% DZIECKO DO LAT 4 (pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia) zwykła, przyśpieszona Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
95% PRZEWODNIK NIEWIDOMEGO zwykła, przyśpieszona, pospieszna Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
95% OPIEKUN OSOBY NIEZDOLNEJ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI zwykła, przyśpieszona, pospieszna Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
95% OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO I GRUPY zwykła, przyśpieszona, pospieszna Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
93% NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI zwykła Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
78% NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃ WOJENNYCH zwykła, przyśpieszona, pośpieszna Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
78% DZIECKO DO 4 LAT (osobne miejsce) zwykła, przyśpieszona Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
78% STRAŻ GRANICZNA w czasie wykonywania czynności służbowych zwykła, przyśpieszona Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
78% CELNIK w czasie wykonywania czynności służbowych zwykła, przyśpieszona Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
78% POLICJANT w czasie wykonywania czynności służbowych zwykła, przyśpieszona Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
78% ŻOŁNIERZ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ w czasie wykonywania czynności służbowych zwykła, przyśpieszona Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
78% DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE LUB DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM zwykła,przyśpieszona, pośpieszna Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
78% OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB DOTKNIĘTEGO INWALIDZTWEM zwykła,przyśpieszona, pośpieszna Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
78% ŻOŁNIERZ SŁUŻBY NIEZAWODOWEJ zwykła, przyśpieszona Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
78% INWALIDA WOJENNY I GRUPA zwykła, przyśpieszona, pośpieszna Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U.2010.101.648 j.t.
51% NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI przyśpieszona, pośpieszna Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
51% KOMBATANT zwykła, przyśpieszona Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych innych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego(Dz. U.2014.1206 j.t.)
49% OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI zwykła Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
37% OSOBY NIEZDOLNE DO SAMIDZIELNEJ EGZYSTENCJI przyśpieszona, pośpieszna Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
37% NIEWIDOMY zwykła, przyśpieszona, pośpieszna Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
37% DZIECI OD LAT 4 DO ROZPOCZĘCIA ODBYWANIA OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO zwykła, przyśpieszona Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
37% INWALIDA WOJENNY zwykła, przyśpieszona, pośpieszna Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U.2010.101.648 j.t.
37% WETERAN INWALIDA zwykła, przyśpieszona Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. 2011.205.1203)

Bilety miesięczne

Wysokość ulgi Osoby uprawnione do ulgi Rodzaj komunikacji Podstawa prawna
93% NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI zwykła Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002) Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
78% DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE LUB DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM zwykła, przyśpieszona, pośpieszna Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
51% STUDENT zwykła, przyśpieszona Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
51% DOKTORANT zwykła, przyśpieszona Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
51% NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI przyśpieszona, pośpieszna Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
49% UCZEŃ zwykła, przyśpieszona Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
37% NIEWIDOMY zwykła, przyśpieszona, pośpieszna Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
33% NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLI zwykła Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
33% NAUCZYCIEL SZKÓŁ zwykła Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)
33% NAUCZYCIEL AKADEMICKI zwykła Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012.1138 j.t.)

Dodatkowe informacje:

Ulgi udzielane są na podstawie:

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Przewozowo - Handlowe "LIBROPOL" Sp.J.
Rafał Libront, Ryszard Urbanek, Mirosław Libront, Stefan Libront
38-324 Siedliska 6


tel. kom. +48 604 277 807
tel. kom. +48 660 665 881
e-mail: biuro@libropol.com.pl

Polecane strony

Wyróżnienia

Znajdź nas na Facebooku